Jiri Mekyska took 1st place in Joseph Fourier prize award

French Embassy in Czech Republic and its partner Bull Ltd. held in 2013 the competition for “Joseph Fourier Prize for computer sciences.” The aim of this competition is to reward the best research works of Czech PhD students and junior researchers in the field of informatics and computer science with a special focus on the design and application of algorithms and methods with a high computational burden or the manipulation with a large amount of data for the purpose of science and research in public and commercial fields.

Jiri Mekyska, PhD student at the Department of Telecommunications, FEEC, BUT, won the first place in this competition. He received this prize for his work in the field of non-invasive neurological disorders analysis and for his work in the field of thermal image processing. The student’s supervisor is prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc., a top scientist and a leader of “Multimedia Systems” program at SIX research centre. The official award ceremony will be held at the French Embassy in Prague – Palais Buquoy, on Thursday 20th June 2013 in the presence of M. Pierre Lévy, French Ambassador to Czech Republic and will be presided by prof. Jean-Marie Lehn, Nobel prize in Chemistry.

In Czech:

Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Bull s.r.o. uspořádali v roce 2013 soutěž o „Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy“. Cílem této soutěže je ocenit nejlepší výzkumné práce českých doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v oblasti informatiky a výpočetních věd se speciálním zaměřením na návrhy a využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování, či na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejné i komerční sféře.

Na 1. místě se v této soutěži umístil Jiří Mekyska, student 3. ročníku doktorského studia na Ústavu telekomunikací, FEKT, VUT. Toto ocenění obdržel za svou vědeckou práci v oblasti neinvazivní počítačové analýzy neurologických onemocnění a za práci v oblasti zpracování termálních obrazů. Vedoucím tohoto studenta je prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc., špičkový vědec a vedoucí programu „Multimediální systémy“ ve výzkumném centru SIX. Slavnostní předání „Ceny Josepha Fouriera za počítačové vědy 2013“ se uskuteční dne 20. června 2013 na recepci v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti Jeho Excelence Pierra Lévyho, velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předá pan profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987.