Energeticky soběstačná GSM/ GPRS brána

AuthorsPÁL, T.; ŠIMEK, M.; LEIXNER, M.; BOTTA, M
Date15.11.2014
Responsibleprof. Ing. Radimír VRBA, CSc.

Produkt nízkoenergetickej univerzálnej GSM/GPRS jednotky, slúži pre senzorové aplikácie. Jednotka je postavená na nízkopríkonovom mikrokontroléri EFM32 a využíva napájanie z alternatívnych zdrojov pomocou energy harvesting modulu so sledovaním maximálneho bodu prijatého výkonu.